Trạng thái đơn hàng

Trạng thái đơn hàng

Mỗi một đang hàng trên hệ thống Nhanh.vn có 16 trạng thái sau:

Trạng thái

Ý nghĩa

Đơn hàng khách hàng đã đặt hàng chưa qua xử lý

Đơn hàng đang được chờ nhân viên viên xác nhận

Đơn hàng đang được nhân viên Chăm sóc khách hàng (gọi điện thoại) xác nhận với khách hàng

Đơn hàng đã được xác nhận thành công (khách hàng có mua hàng)

Đơn hàng đang được nhặt hàng và đóng gói sản phẩm

Đơn hàng được chuyển từ cửa hàng hết sản phẩm khách đặt sang cửa hàng còn tồn .

Đơn hàng đã bắn sang hãng vận chuyển, chờ hãng vận chuyển tiếp nhận thông tin và nhận hàng.

Đơn hàng đang được chuyển đi cho khách hàng.

Đơn hàng đã được giao thành công cho khách hàng.

Đơn hàng chưa giao được cho khách hàng. (Có thể vì khách hàng bận, đi vắng, khách hẹn lại thời điểm khác giao hàng...)

Khách hàng hủy không lấy hàng nữa

Đơn hàng đã bị hệ thống hủy tự động

Đơn hàng đã bị hãng vận chuyển hủy

Sản phẩm của khách đặt đã hết hàng.

Những đơn hàng khách hàng hủy không muốn lấy sản phẩm nữa sẽ được hoàn trả về cho doanh nghiệp

Sau khi làm biên bản chuyển hoàn (hãng vận chuyển bàn giao lại hàng hóa cho doanh nghiệp), đơn hàng sẽ tự động chuyển sang trạng thái đã chuyển hoàn

Cập nhật trạng thái đơn hàng

Đơn hàng Tự vận chuyển sẽ do bạn tự cập nhật trạng thái, đối với đơn hàng gửi hãng vận chuyển sẽ do hãng vận chuyển cập nhật

Có 2 cách để đổi trạng thái đơn hàng là đổi thủ công và import cập nhật trạng thái đơn hàng.

Cách 1: Đổi trạng thái đơn hàng (thủ công)

Truy cập vào Danh sách đơn hàng, tích chọn để chọn những đơn hàng tự vận chuyển cần đổi trạng thái, sau đó bấm nút Đổi trạng thái các đơn hàng đã chọn:

Cách 2: Đổi trạng thái đơn hàng bằng file Import

Xem hướng dẫn tại đây

  • Cách 1: Nếu bạn đưa hàng cho shiper - số lượng ít - và shiper trả tiền hàng mỗi ngày thì khi shiper về nộp tiền hàng => Vào biên bản của ngày hôm trước => tích và đổi trạng thái 1 loạt đơn hàng sang “Thành công” hoặc “Đã chuyển hoàn”

  • Nếu như bạn đưa hàng cho hãng vận chuyển, số lượng nhiều - tiền COD trả lộn xộn không theo ngày gửi hàng => Import cập nhật trạng thái đơn hàng tại đây.

Lưu ý:

  • Với hãng vận chuyển thì kế toán không cập nhật trạng thái “Đã chuyển hoàn” dựa vào file đối soát phí vận chuyển của hãng , mà nên để nhân viên kho tự đổi trạng thái khi nhận được hàng, như vậy sẽ không bị mất hàng.

  • Với đơn tự vận chuyển, thì chấp nhận việc “Thành công” đồng nghĩa với “Đã thanh toán”

  • Đơn hàng giao thất bại nhiều lần sẽ được HVC cập nhật sang trạng thái "Đang chuyển hoàn"

  • Chỉ nhân viên kho được quyền phân quyền đổi trạng thái đơn hàng

  • Nhân viên chăm sóc chỉ cần phân quyền “Xác nhận đơn hàng“ nếu muốn đổi đơn hàng mới đặt sang “Khách hủy” hoặc “Hệ thống hủy”.

Trạng thái đơn hàng và trạng thái tồn sản phẩm

Trạng thái đơn hàng

Trạng thái tồn sản phẩm

Mới, Chờ xác nhận, Đang xác nhận, Đã xác nhận, Đang đóng gói, Đổi kho hàng

Tạm giữ

Chờ thu gom, Đang chuyển, Thành công, Thất bại

Đang giao hàng

Khách hủy, hệ thống hủy, Hãng vận chuyển hủy, Hết hàng, Đã chuyển hoàn

Có thể bán

Bảng trạng thái hãng vận chuyển trả về Nhanh

Trạng thái HVC

Chú thích HVC

Trạng thái trên Nhanh

ready_to_pick

Đơn hàng mới tạo, đang chờ lấy

Chờ thu gom

cancel

Đơn hàng bị hủy

HVC hủy

picking

Nhân viên giao nhận đang đi lấy hàng

Chờ thu gom

money_collect_picking

Nhân viên giao nhận đang tương tác với người bán

Chờ thu gom

picked

Nhân viên giao nhận đã lấy hàng từ người bán

Đang chuyển

storing

Đơn hàng đang được lưu kho giao nhận/bưu cục

Đang chuyển

transporting

Đơn hàng đang được luân chuyển

Đang chuyển

sorting

Đơn hàng đang được phân loại (tại Kho phân loại hàng)

Đang chuyển

delivering

Nhân viên giao nhận đang đi giao hàng

Đang chuyển

money_collect_delivering

Nhân viên giao nhận đang tương tác với người mua

Đang chuyển

delivered

Đơn hàng đã được giao cho người mua

Thành công

delivery_fail

Đơn hàng giao thất bại

Thất bại

waiting_to_return

Đơn hàng đang chờ trả (trong 24/48h có thể đi giao lại)

Đang chuyển hoàn

return

Đơn hàng trả

Đang chuyển hoàn

return_transporting

Đơn hàng trả đang được luân chuyển

Đang chuyển hoàn

return_sorting

Đơn hàng trả đang được phân loại (tại Kho phân loại hàng)

Đang chuyển hoàn

returning

Nhân viên giao nhận đang đi trả hàng

Đang chuyển hoàn

return_fail

Trả hàng thất bại

Đang chuyển hoàn

returned

Đơn hàng đã được trả cho người bán

Đang chuyển hoàn

exception

Đơn hàng bị xử lý ngoại lệ (các trường hợp đi ngược quy trình).Ví dụ: Đơn hàng đã lấy nhưng người bán lại đòi hàng về; Đơn hàng đã giao nhưng người mua đòi trả lại....

Đang chuyển hoàn

damage

Hàng hư hỏng

Đang chuyển hoàn

lost

Hàng bị mất

Đang chuyển hoàn

Câu hỏi thường gặp

1. Sản phẩm trong đơn hàng sẽ trừ tồn khi nào ?

Sản phẩm trong đơn hàng sẽ được trừ tồn khi đơn hàng thành công.

2. Khi đơn mà hoàn thành công thì sản phẩm hoàn về có tự nhập kho không?

Khi đơn hoàn về bạn đổi trạng thái từ Đang chuyển hoàn thành Đã chuyển hoàn thì hệ thống sẽ tự đổi trạng thái giảm tồn từ Đang chuyển sang tăng số Có thể bán.

3. Có cách nào chuyển hết trạng thái đơn hàng cùng 1 lúc không?

Có 2 cách:

  • Cách 1: Tích vào những đơn hàng muốn chuyển trạng thái và chọn nút đổi trạng thái mà mình mong muốn. Lưu ý: những đơn hàng đã gửi sang hãng vận chuyển thì không thể đổi trạng thái

  • Cách 2: Sử dụng file excel import file cập nhật trạng thái đơn hàng Thao tác Đơn hàng >> Thêm mới >> Nhập trạng thái từ excel >> Tải file mẫu và điền thông tin >> Import