Chi tiết đơn hàng

Chi tiết đơn hàng

Trang chi tiết đơn hàng giúp bạn theo dõi toàn bộ thông tin chi tiết về một đơn hàng cụ thể

Để vào trang chi tiết đơn hàng, bạn bấm nút theo từng ID đơn hàng cụ thể tại cột ID đơn hàng trong Danh sách đơn hàng.

Chi tiết đơn hàng bao gồm 5 tab đầy đủ: Thông tin, Lịch trình, In & Đóng gói, Thanh toán, Khiếu nại. Đối với đơn hàng tự vận chuyển sẽ không có tab Lịch trình và tab Thanh toán

Thông tin Đơn hàng

Giao diện làm việc của tab Thông tin đơn hàng

Thông tin đơn hàng là tab hiển thị chi tiết các thông tin về doanh nghiệp, khách hàng, sản phẩm, cước phí, lịch trình vận chuyển để bạn nắm bắt được chính xác từng giai đoạn, lịch trình và thời gian thực hiện đơn hàng

Lịch trình đơn hàng

Tab lịch trình vận chuyển thể hiện lịch trình vận chuyển của đơn hàng từ khi đơn hàng được đặt mới cho đến khi đơn hàng được giao thành công (hủy đơn và chuyển hoàn thành công).

Giao diện làm việc của tab Lịch trình đơn hàng

--> Xem thêm Trạng thái đơn hàng

In và đóng gói

Tab này cho phép bạn in phiếu gửi đơn hàng với nhiều kích cỡ, loại giấy khác nhau.

Giao diện làm việc của tab In và đóng gói

--> Xem hướng dẫn In và đóng gói

Thông tin thanh toán

Tab thông tin thanh toán thể hiện thông tin về các khoản phí của đơn hàng.

Giao diện làm việc của tab Thông tin thanh toán

Thông tin khiếu nại

Tab thông tin khiếu nại cho phép doanh nghiệp quản lý và thêm yêu cầu khiếu nại, phản hồi về đơn hàng từ khách hàng.

Giao diện làm việc của tab này như sau:

Giao diện làm việc của tab Thông tin khiếu nại

--> Xem hướng dẫn Khiếu nại đơn hàng