Kế toán

Giới thiệu

Nhanh.vn cung cấp cho người dùng hệ thống báo cáo theo thời gian thực tại thời điểm truy cập và thao tác. Nhằm giúp các doanh nghiệp kiểm soát, theo dõi không chỉ về doanh thu, lợi nhuận, tồn kho,...mà còn về cả sản phẩm, khách hàng, kế toán,... người dùng không cần thực hiện thêm bất cứ thao tác tính toán nào. Từ đó giúp doanh nghiệp đưa ra các chiến lược, quyết định quan trọng trong việc kinh doanh, buôn bán và phát triển doanh nghiệp.

Được chia làm 10 module báo cáo tổng và trong đó có khoảng 80 báo cáo chi tiết tương ứng với mỗi module sẽ là công cụ hữu ích và đắc lực đồng hành cùng doanh nghiệp của bạn.

Danh sách chi tiết các loại báo cáo

Báo cáo Doanh thu

 • Tăng trưởng doanh thu

 • Doanh thu theo thời gian

 • Doanh thu theo cửa hàng

 • Doanh thu theo danh mục sản phẩm

 • Doanh thu theo danh mục nội bộ

 • Doanh thu theo thương hiệu

 • Doanh thu theo nhân viên

 • Doanh thu theo sản phẩm

 • Doanh thu theo nhà cung cấp

 • Doanh thu theo khách hàng

 • Báo cáo Tỉ suất doanh thu/ tồn kho

Báo cáo Đơn hàng

 • Đơn hàng tăng trưởng theo thời gian

 • Đơn hàng theo kênh bán và nguồn đơn hàng

 • Đơn hàng tạo theo thời gian

 • Đơn hàng thành công

 • Đơn hàng theo sản phẩm

 • Đơn hàng theo trạng thái

 • Đơn hàng theo tỉnh thành, quận huyện

 • Đơn hàng theo thiết bị truy cập

 • Đơn hàng theo lý do khách hủy

 • Đơn hàng theo nhân viên xử lý

 • Đơn hàng theo chương trình quảng cáo

 • Đơn hàng theo số tiền đối soát - chuyển tiền

Báo cáo Bán lẻ

 • Tổng quan bán lẻ

 • Bán lẻ theo nhân viên

 • Bán lẻ theo cửa hàng

 • Bán lẻ theo chi tiết quẹt thẻ

 • Bán lẻ theo giá trị hóa đơn

 • Báo lẻ theo tỷ lệ hóa đơn/ khách vào cửa hàng

Báo cáo Bán buôn

 • Tổng quan bán buôn

Báo cáo Tồn kho

 • Xuất nhập tồn theo sản phẩm

 • Chi tiết số lượng sản phẩm theo kiểu XNK

 • Tổng XNK

 • Tổng XNK theo cửa hàng

 • Tồn kho theo nhà cung cấp

 • Báo cáo hàng tồn kho theo thời gian

 • Tồn kho theo danh mục sản phẩm

 • Số lượng hàng tồn kho

 • Chuyển kho chưa xác nhận

 • Tồn kho theo trạng thái từng cửa hàng

 • Tồn kho theo trạng thái từng sản phẩm

Báo cáo Sản phẩm

 • Top sản phẩm bán chạy

 • Sản phẩm theo khoảng giá

 • Báo cáo top 30 sản phẩm bán chạy theo cửa hàng

 • Sản phẩm theo ngày

 • Tỉ lệ số lượng sản phẩm bán ra theo danh mục và cửa hàng

 • Sản phẩm bán chạy theo cửa hàng

 • Báo cáo bán hàng theo IMEI

 • Số lượng bán theo màu sắc và kích cỡ

Báo cáo Khách hàng

 • Tổng quan khách hàng

 • Cấp độ khách hàng

 • Khách hàng theo sản phẩm

 • Tỉ lệ khách hàng

 • Báo cáo lượng khách hàng tạo mới, tạo thẻ theo kho

 • Báo cáo sinh nhật khách hàng

 • Báo cáo chu kì mua hàng

Báo cáo Khuyến mại

 • Tỉ lệ với doanh thu

Báo cáo Kế toán

 • Tổng hợp theo tài khoản

 • Tổng hợp thu chi theo cửa hàng

 • Tổng tiền bán lẻ hàng ngày theo cửa hàng

 • Tổng hợp thu chi theo ngày

 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

 • Bảng cân đối kế toán

Báo cáo Bảo hành