Danh sách hóa đơn bán lẻ

Danh sách hóa đơn bán lẻ

Danh sách hóa đơn bán lẻ là để quản lý toàn bộ hóa đơn bán lẻ tại cửa hàng. Bạn có thể tìm kiếm hóa đơn bán lẻ theo nhiều tiêu chí trong bộ lọc như: Doanh nghiệp, ID hoá đơn, Sản phẩm, Khách hàng,....

Để xem danh sách hóa đơn bán lẻ, bạn vào menu Bán hàng, hoặc truy cập tại đây.

Giao diện làm việc của module Danh sách hóa đơn bán lẻ như sau:

Bộ lọc

Bộ lọc sẽ được chia theo từng cột như sau:

Các bạn đã bao giờ phải vất vả khi muốn lọc lại 1 đơn hàng có trạng thái Thành công và có Chiết khấu ở Danh mục 1 thuộc nhân viên bán hàng A trước đó đã lọc chưa, thay vì phải tích chọn lại từng trường thông tin đó thì ta chỉ cần làm 1 lần và lưu lại ở tính năng Bộ lọc đã lưu, tính năng này sẽ giúp chúng ta lưu lại các trường lọc thông tin trước đó ta đã lọc và chỉ cần đặt cho bộ lọc đó 1 cái tên thì các lần sau mình chỉ cần vào danh sách bộ lọc đã lưu và chọn là có thể trở lại bộ lọc cũ rồi.

Danh sách bảng hoá đơn bán lẻ:

Hiển thị thông tin các hóa đơn bán lẻ của doanh nghiệp.

Bảng này gồm các cột:

Tên

Ý nghĩa

Người tạo - thời gian

Hiển thị ngày lập hóa đơn bán lẻ và tên người lập hóa đơn (cũng chính là tên Nhân viên thu ngân) hoặc 1 tài khoản được phân quyền như thu ngân.

ID

Hiển thị ID của hóa đơn bán lẻ. Khi click vào ID, hệ thống chuyển sang trang chi tiết hóa đơn bán lẻ đó.

Khách hàng

Hiển thị tên và số điện thoại của khách hàng trên hóa đơn bán lẻ.

Sản phẩm

Hiển thị tên và mã sản phẩm trong hóa đơn bán lẻ hoặc IMEI nếu như là sản phẩm IMEI.

Giá

Hiển thị giá bán của từng đơn vị sản phẩm trong hóa đơn bán lẻ (chưa gồm VAT).

SL

Hiển thị số lượng sản phẩm bán trong hóa đơn bán lẻ.

Chiết khấu

Hiển thị số tiền và số % chiết khấu cho hóa đơn bán lẻ .

Tổng tiền

Tổng tiền khách hàng phải thanh toán (sau khi đã trừ chiết khấu, tiền tích điểm,..).

Thanh toán

Hiển thi số tiền khách thanh toán và hình thức thanh toán (tiền mặt, chuyển khoản, quẹt thẻ, trả góp...).

Mô tả

Hiển thị thông tin khuyến mãi, tặng điểm tích lũy, Vpoint; mô tả thêm của nhân viên bán hàng/ nhân viên thu ngân.

In

Cho phép người dùng nhấp chuột vào biểu tượng để in hóa đơn bán lẻ.

Ở hàng cuối cùng của bảng là hàng tính tổng số lượng sản phẩm, tổng VAT, tổng tiền chiết khấu, tổng tiền phải thu, tổng tiền thanh toán và tổng số tiền còn nợ của tất cả các hóa đơn bán lẻ của doanh nghiệp.

* Trang chi tiết hoá đơn bán lẻ:

Thông tin chi tiết của hóa đơn bán lẻ gồm các phần : Thông tin hóa đơn, Lịch sử sửa đổi, Hóa đơn trả hàng. Nhấp chuột vào từng tab để xem thêm.

Thông tin hóa đơn: Hiển thị các thông tin chi tiết về hóa đơn trả hàng đó, tại tab này, bạn có thể thực hiện một số thao tác sau:

In hóa đơn:

Sửa hoá đơn:

Thao tác:

cho phép bạn tạo hóa đơn trả hàng cho hóa đơn bán lẻ đó, xóa phiếu Xuất nhập kho tương ứng với hóa đơn bán lẻ, và Hạch toán lại kế toán cho hóa đơn bán lẻ này.

Lịch sử sửa đơn: Tab này hiển thị thông tin về những lần sửa hóa đơn bán lẻ.

Hóa đơn trả hàng: Tab này hiển thị các hóa đơn trả hàng tương ứng với hóa đơn bán lẻ này.

Một số lợi ích trong việc sử dụng phần mềm để quản lí bán lẻ cho kinh doanh thời trang.

  • Quản lý bán hàng từ xa

  • Tiết kiệm chi phí bán hàng

  • Tiết kiệm thời gian và công sức trong mọi hoạt động bán hàng và quản lý

Hoặc bạn có thể tham khảo thêm tại đây

Câu hỏi thường gặp

1. Tại sao trong danh sách hóa đơn bán lẻ tìm tên của bạn nhân viên trong ô nhân viên bán hàng nhưng không hiện đơn của bạn đó?

  • Khi tạo hóa đơn đó phải điền tên vào ô nhân viên bán hàng. Cột Nhân viên tạo đơn được hiểu là nhân viên thu ngân không phải nhân viên bán hàng. DN vào Cài đặt --> Bán hàng vả XNK --> Lập hóa đơn bán lẻ: Lưu thu ngân mặc định là nhân viên bán hàng khi không điền thông tin. Thì khi tìm theo nhân viên bán hàng trên bộ lọc của danh sách hóa đơn bán lẻ mới được.

2. Muốn in hoá đơn 2 liên thì làm thế nào?

Nhanh.vn hỗ trợ cài đặt mẫu in tại mục Cài đặt >> Cài đặt mẫu in >> Chọn loại mẫu in >> Số bản in. Bạn có thể cài đặt số lượng mẫu in tuỳ ý tại mục này. Hoặc khi ấn in tại bản view bạn có thể chỉnh số lượng tại mục bản sao

3. Mình bán hàng theo ri nhưng khi in ra thì ra tất cả sản phẩm trong ri nên hóa đơn rất dài có cách nào để chỉ in ra sản phẩm trong hóa đơn là sản phẩm ri không?

Trong trường hợp này bạn vui lòng vào cài đặt mẫu in dùng từ khoá "Tên sản phẩm cha" hoặc "mã sản phẩm cha" trong mẫu in là được