Danh sách hóa đơn bán buôn

Danh sách hóa đơn bán buôn dùng để tổng hợp và quản lý toàn bộ hóa đơn bán buôn của cửa hàng. Danh sách có thêm tính năng bộ lọc giúp cho doanh nghiệp quản lí chi tiết hơn các giao dịch trên phần mềm.

  • Bạn vào Danh sách hóa đơn bán buôn để xem lại toàn bộ các hóa đơn bán buôn, in lại hóa đơn, xem số lần in hóa đơn, lịch sử chỉnh sửa hóa đơn, lọc tìm hóa đơn để tạo phiếu trả hàng...

Để truy cập vào Danh sách hóa đơn bán buôn, bạn truy cập theo thứ tự module Bán hàng / Hóa đơn bán buôn; hoặc truy cập tại đây.

Giao diện danh sách hoá đơn bán buôn:

Danh sách sẽ được phân ra làm 3 mục đó là:

  • Hóa đơn bán buôn: Danh sách tất cả các đơn bán buôn

  • Có chiết khấu: Danh sách các đơn bán buôn có chiết khấu

  • Có công nợ: Danh sách các đơn bán buôn có công nợ chưa thanh toán (bao gồm cả các đơn có chiết khấu nhưng chưa thanh toán)

Như đã nói ở trên thì phần mềm có thêm tính năng tìm kiếm(Bộ lọc) ở góc trên bên phải màn hình, tính năng này giúp cho doanh nghiệp lọc và tìm kiếm các trường thông tin chi tiết và đầy đủ hơn trong trường hợp Doanh nghiệp có nhiều Hóa đơn bán Buôn.

Bộ lọc Danh sách hóa đơn bán buôn gồm các trường lọc sau:

Xuất Excel:

Xuất Excel bảng Danh sách hóa đơn bán buôn với các tùy chọn xuất Excel trang hiện tại hoặc tất cả các trang, và xuất Excel bản đầy đủ thông tin và bản thường.

Trang chi tiết hóa đơn bán buôn:

Giao diện của trang chi tiết hóa đơn bán buôn cũng tương tự như trang chi tiết hóa đơn bán lẻ, doanh nghiệp có thể tham khảo tại đây.